Profil - Anchim Gabriel

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne