Profil - Anisimow Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne