Profil - Abrachamowicz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej