Profil - Abramajtys Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej