Profil - Abramowicz Florian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej