Profil - Abramowicz Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej