Profil - Abramski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej