Profil - Abramski Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej