Profil - Achenik Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej