Profil - Adamczuk Ludwig

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej