Profil - Adamczyk Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej