Profil - Adamik Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej