Profil - Adamowicz Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej