Profil - Adamski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej