Profil - Adwent Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej