Profil - Aleksandrowicz Jarosław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej