Profil - Aleksandrowicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej