Profil - Aleksiejew Aleksy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej