Profil - Aleszczyk Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej