Profil - Amirowicz Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej