Profil - Andrusiak Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej