Profil - Andrzejewski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej