Profil - Andrzejkowicz Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej