Profil - Anioł Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej