Profil - Aniserowicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej