Profil - Aniszkiewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej