Profil - Antal Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej