Profil - Antoniewicz Stefan Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej