Profil - Antonowicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej