Profil - Apanowicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej