Profil - Apoznański Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej