Profil - Arazny Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej