Profil - Arciszewski Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej