Profil - Artuchiewicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej