Profil - Augustynowicz Wiesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej