Profil - Augustynowicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej