Profil - Awdziej Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej