Profil - Awdziej Nikodem

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej