Profil - Adach H.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne