Profil - Adamek M.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne