Profil - Andruszkow T.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne