Profil - Augustyn W.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne