Profil - Antoniuk Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej