Profil - Antoniak Regina Irena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej