Profil - Antonowicz Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej