Profil - Adamowicz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne