Profil - Andrukiewicz Leonard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne