Profil - Abramowicz Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne