Profil - Aleksandrow Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne