Profil - Ausobsky Ryszard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne